Competitiereglement Dartsvereniging Steenwijk                       Per 1 september 2017


Artikel 1: De organisatie

1.1   De competitie kent één of meerdere divisies.

1.2   Een divisiepoule bestaat uit minimaal 6 teams en maximaal 10 teams.

1.3   Er worden per seizoen (september - mei) 2 volledige competities gespeeld. Na de kerststop start er een nieuwe competitie

1.4   Het bestuur maakt voor de aanvang van de competitie de promotie/degradatieregeling bekend.

1.5   Het bestuur benoemt een competitieleider.

1.6   De competitieleider stelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur het wedstrijdprogramma vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden en maakt de rangschikking van elke divisie. Publicatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden, er wordt getracht de uitslagen en rangschikking binnen een week op de website van DVS te vermelden. Aan deze vermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 2: Deelname teamcompetitie

2.1   De deelname aan de teamcompetitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 5 geregistreerde spelers. Nieuwe spelers dienen tijdig bij het bestuur aangemeld te worden. Het bestuur bepaalt of de nieuwe speler opgesteld mag worden.

2.2   Een team kiest uit hun midden een teamcaptain. Hij/zij is aanspreekpunt voor de wedstrijdcommissie en behartigt de belangen van zijn/haar teamleden.

2.3   Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden.

2.4   Aanmeldingen van de teams dienen uiterlijk op de door het bestuur aangegeven datum te geschieden. Hierbij dienen de volgende gegevens per deelnemer vermeld te worden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en de naam van de teamcaptain. Bij nieuwe leden dient tevens een digitale foto worden aangeleverd, zoals vermeld staat op het inschrijfformulier.

2.5   Indien tijdens de competitie of voor de start van een nieuwe competitie tweederde of meer vaste spelers van een team in een andere dartsgelegenheid uit willen komen, zijn deze spelers verplicht om hiervan het bestuur schriftelijk (dispensatieverzoek) op de hoogte te stellen (adres secretariaat). De tweederde meerderheid van spelers die deze regeling verlangen, behouden hun plaats in de divisie, na dispensatie te hebben gekregen, waarin ze spelen/speelden. De overige leden van het team, die in dezelfde of in een andere gelegenheid blijven of gaan spelen worden geacht zich dan als nieuw team in te schrijven voor de eerstvolgende competitie. In de eerstvolgende competitie zullen zij dan kunnen starten in de laagste divisie.

2.6   Iedere speler die deelneemt aan de wedstrijd dient onder zijn of haar eigen naam ingeschreven te staan.

2.7   Het inschrijven voor de DVS competitie en het accepteren hiervan door de Darts Vereniging Steenwijk, wordt aangemerkt als een aanvaarding door de speler en/of het team, van het competitiereglement van Darts Vereniging Steenwijk.

2.8   Iedere speler/speelster dient voor aanvang van de competitie 16 jaar of ouder te zijn.


Artikel 3: Het team

3.1   Teamleden moeten geregistreerd zijn bij het bestuur. 

3.2   Een speler die is geregistreerd voor een team mag niet in een ander team uitkomen.

3.3   Binnen een team mogen alleen spelers meedoen die lid van Dart Vereniging Steenwijk zijn.

3.4   In alle divisies kunnen per team twee teamleden van buiten de huidige gemeente Steenwijkerland opgesteld worden. Spelers die al meer als 3 kalenderjaren uitkomen in de competitie van de Darts Vereniging Steenwijk, worden gezien als "inwoner van Steenwijkerland" en vallen dan buiten deze regel.

3.5   Een team dat zich als nieuw team inschrijft, start de eerstvolgende competitie in de laagste divisie. Het bestuur heeft de mogelijkheid om dispensatie te verlenen aan nieuwe teams om in een hogere divisie uit te komen.

3.6   Indien geconstateerd wordt dat een team een speler heeft opgesteld die daartoe niet gerechtigd is, dan verliest dit team de wedstrijd onherroepelijk, krijgt 0 punten en krijgt een waarschuwing, gele kaart of rode kaart. Bij het ontvangen van een rode kaart worden alle spelers van het betreffende team, voor het lopende en het eerstvolgende seizoen, uitgesloten van deelname aan de competitie De tegenstander van dit team krijgt het gemiddelde van de laatste 5 wedstrijden plus anderhalf punt, afgerond op hele getallen. 

3.7   Per team mag een onbeperkt aantal spelers vanuit een lagere divisie worden aangetrokken binnen het lopende seizoen. Spelers mogen niet overstappen naar een lagere divisie, tenzij het bestuur redenen heeft hier dispensatie voor te verlenen.
Spelers die in het lopende competitiejaar nog niet zijn uitgekomen voor een ander team, mogen tot drie wedstrijden voor het einde van de competitie uitkomen voor een team.

3.8   Het is niet toegestaan de laatste drie wedstrijden van iedere competitie nog spelers aan het team toe te voegen.

 

Artikel 4: Materiaal

4.1   Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen: in goede staat zijn zonder beschadigingen, volkomen vlak zijn, de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmen. De nummering moet aanwezig zijn en op de juiste plaats staan (nummering van midden boven met de klok mee: 20-1-18-4-13-6-10-15-2-17-3-19-7-16-8-11-14-9-12-5.) De dubbel 20 moet rood zijn.

4.2   De roos van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73 meter ( ± 1 cm) bevinden, gerekend ten opzichte van de werplijn.

4.3   De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 meter van het dartbord bevinden, gerekend vanaf de voorzijde van het bord. De werpafstand begint achter de werplijn. De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een drempel / oche. De hoogte van een eventuele drempel ligt tussen de 3,5 centimeter en de 6 centimeter. De lengte bedraagt minimaal 60 centimeter.

4.4   De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte van de score worden gehouden. Deze wordt aangetekend op een scorebord. Dit scorebord dient bij voorkeur naast het dartbord zijn opgehangen.

4.5   Het dartbord moet voorzien zijn van goede verlichting, die geleverd moet worden door twee spots. Deze spots moeten aan weerszijde op gelijke afstand van de hartlijn zijn aangebracht.

4.6   Het desbetreffende wedstrijdbord moet minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de gelegenheid worden gesteld minimaal een kwartier op dit wedstrijdbord te oefenen.

4.7   Elke soort darts kan gebruikt worden, voor zover de lengte niet meer is dan 30,5 cm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.


Artikel 5: Datum en tijd

5.1   Alle competitiewedstrijden worden op woensdagavond gespeeld en beginnen om 19.30 uur. Uiterlijk om 19.45 uur moet de eerste wedstrijd begonnen zijn.

5.2   Als het tijdstip van 23.30 uur is bereikt mogen de teams in overleg de wedstrijd afbreken. Men dient dan echter wel meteen met het andere team een nieuw tijdstip af te spreken. Dit dient te worden gemeld aan de competitieleider. De wedstrijd dient nog in dezelfde competitieweek te worden afgemaakt.

5.3   De competitieweek loopt vanaf woensdag tot en met dinsdag daaropvolgend.

 

Artikel 6: Afwezigheid

6.1   Onvolledige teams kunnen een wedstrijd spelen met een minimum van 3 spelers. De ontbrekende speler(s) wordt (worden) geacht hun darts buiten het bord te hebben geworpen.

6.2   In het geval een team voor de vastgestelde wedstrijd niet aanwezig is, heeft dit team verloren en krijgt 0 punten. De tegenstander van dit team krijgt het gemiddelde van de laatste 5 wedstrijden plus anderhalf punt, afgerond op hele getallen.

6.3   Een team dat driemaal voor een vastgestelde wedstrijd niet op komt dagen, wordt uit de competitie verwijderd.

6.4   Wanneer een team niet in staat is om op woensdagavond een vastgestelde wedstrijd te spelen, dient dit team zich af te melden bij de competitieleider/ster en bij de teamcaptain van de tegenstander. Dit kan uiterlijk tot de dinsdagavond voor de wedstrijd tot 20.00 uur. De wedstrijd dient echter bij voorkeur in dezelfde competitieweek gespeeld te worden of naar de eerst volgende vrije ( woensdag ) speelavond . Indien een wedstrijd afgezegd wordt tijdens de laatste 3 competitie rondes,  dan moet de tegenstander in ieder geval 2 verschillende avonden voorstellen ( voor de laatste competitie avond van het seizoen ) om in te halen waaruit het afzegend team uit moet kiezen.  


Artikel 7: De wedstrijd

7.1 Het uitspelende team begint de 1e, 3e, 5e, 7e en 9e wedstrijd, zoals ook aangegeven op het wedstrijdformulier. Het thuisspelende team dus de 2e, 4e, 6e en 8e wedstrijd

7.2.1 competitiewedstrijden, per wedstrijd zijn er 9 punten te behalen

Eredivisie:

4 partijen 501 best of 7 individueel
4 partijen 701 best of 5 koppels
1 partij Round Robin best of 7

Eerste divisie:
4 partijen 501 best of 5 individueel
4 partijen 701 best of 5 koppels
1 partij Round Robin best of 7

Tweede en Derde divisie:
4 partijen 501 best of 5 individueel
4 partijen 501 best of 5 koppels
1 partij Round Robin best of 7

Vierde en Vijfde divisie:
4 partijen 501 best of 5 individueel
4 partijen Tac-Tics best of 3 koppels
1 partij 1001 team

7.2.2 bekerwedstrijden, per wedstrijd zijn er 9 punten te behalen
 
4 partijen 501 best of 5 individueel
4 partijen 501, tac tics 3 kruizen en eventueel een 701 koppels
1 partij 1001 teamgame

7.3   Voor elke gewonnen partij ontvangt het team 1 wedstrijdpunt.

7.4   Alle partijen 501, 701 en 1001 moeten eindigen met een dubbel . Een game is pas gewonnen, wanneer met het werpen van een dubbel precies 0 is bereikt. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig is om deze game te eindigen of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten ongewijzigd.

7.5   Bij tac-tics is de partij pas gewonnen als de 20 t/m 10 en de bull drie maal is geraakt en het aantal gemaakte punten gelijk of meer is dan dat van de tegenpartij.

7.6   Tijdens het werpen blijft de schrijver onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de schrijver mededelen hoeveel punten er zijn gescoord met 1 of meer darts.

7.7   De score mag pas worden opgeschreven, nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen. Het gegooide aantal punten dient ook direct opgeschreven te worden.

7.8   De darts mogen pas uit het bord worden genomen, nadat de score is genoteerd.

7.9   Nadat de volgende speler zijn eerste dart heeft geworpen, is geen beroep op de behaalde score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk, nadat de eigen darts uit het dartbord zijn verwijderd.

 

Artikel 8: Het wedstrijdformulier

8.1   Beide teamcaptains moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen (voor- en achternaam) en spelerspasnummers van de spelers op het wedstrijdformulier invullen, alsmede de teamnaam en datum. De eerstgenoemde 4 spelers op het wedstrijdformulier spelen in die volgorde de singlepartij.

8.2   Beide teamcaptains moeten voor aanvang van de koppels aangeven uit welke spelers de 4 koppels bestaan, mits, in overleg,  mogen alleen de eerste 2 koppels ingevuld worden. Gewisselde spelers mogen niet terugtreden in de wedstrijd.

8.3   Op de wedstrijdformulieren dienen de uitslagen van de games vermeld te worden.

8.4   Aan het einde van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en wordt het wedstrijdformulier ondertekend door beide teamcaptains.

8.5   Het wedstrijdformulier dient nog dezelfde avond na afloop van de wedstrijd  in Snackotheek Caramba te worden ingeleverd, ter verantwoording van het uitspelende team. De uiterste inlevertijd is op de donderdag na afloop van de wedstrijd tot uiterlijk 18.30 uur.

8.6   Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden zoals: hoogste score (180-ers), hoogste finish en op- en aanmerkingen aangaande materiële bepalingen etc..

8.7   Indien fraude bij het invullen van het wedstrijdformulier wordt geconstateerd kan uitsluiting van de competitie volgen. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

8.8   De teamcaptain van het thuisspelende team zorgt voor het beschikbaar stellen van het wedstrijdformulier. De teamcaptain van het uitspelende team is verantwoordelijk voor het inleveren van het wedstrijdformulier. Dit kan bij Snackotheek Caramba.

8.9   Bij het niet tijdig inleveren van het wedstrijdformulier wordt de wedstrijd onmiddellijk voor het uitspelende team verloren verklaard. Het meegeven van het wedstrijdformulier is geheel ter verantwoording van het uitspelende team.

8.10 Het wedstrijdformulier wordt gesloten (blind) ingevuld. De  teamcaptains vullen zijn/haar vier basisspelers (vier individuele spelers) in. Beide teamcaptains zijn vrij om na de individuele partijen één of meerdere wissels toe te passen, mits dit niet gebeurt tijdens een koppel partij.

8.11 In alle divisies geldt, dat een gewisselde speler niet weer terug mag keren in de wedstrijd.


Artikel 9: Kampioen

9.1   Het team dat in de ere, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde divisie/poule het hoogst aantal wedstrijdpunten behaalt is kampioen van die divisie/poule.

9.2   Bij gelijke wedstrijdpunten is het saldo van alle gespeelde wedstrijden in de desbetreffende divisie/poule bepalend.

9.3   Bij een gelijk saldo, is het saldo van de onderling gespeelde wedstrijden bepalend.

9.4   Is het saldo van de onderling gespeelde wedstrijden ook gelijk, dan dient er een beslissingswedstrijd te worden gespeeld op neutraal terrein.


Artikel 9A: Promotie/degradatie regeling

9A.1 De teams op de plaatsen 1 en 2 uit de eindrangschikking van een divisie promoveren, met uitzondering van de  eerste 2 uit de hoogste divisie.
9A.2 De teams op de laatste 2 plaatsen in de eindrangschikking van een divisie degraderen. Mocht de indeling voor het volgende seizoen zo zijn dat er minder teams in de divisies zitten, dan kan het noodzakelijk zijn dat de teams op de laatste 3 plaatsen in de eindrangschikking degraderen.

Artikel 10: Slotbepaling

10.1 Het bestuur maakt voor aanvang van de competitie het competitieschema bekend.

10.2 Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen kan uitsluiting van de competitie tot gevolg hebben.

10.3 Het bestuur of een daartoe door het bestuur bevoegd persoon is gerechtigd tijdens een wedstrijd het verloop van de wedstrijden te controleren en is gehouden hiervan melding te maken aan het bestuur.

10.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

10.5 Beslissingen van het bestuur zijn bindend.

10.6 Verzoeken om dispensatie en/of bezwaarschriften etc. worden alleen dan in behandeling genomen als deze op schrift zijn gesteld aan het secretariaat 

10.7 Wijzigingen op dit reglement kunnen alleen met toestemming van de ledenvergadering plaatsvinden. Voorstellen tot wijziging dienen minimaal twee weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.

10.8 Van elk lid wordt verwacht, dat hij/zij zich aan het reglement houdt.

10.9 Dit nieuwe reglement is bindend, eerdere reglementen komen te vervallen.

 

Reglement Ranking

Winnaarsronde
1e plaats 24 punten
2e plaats 20 punten
3/4e plaats 16 punten
5/8e plaats 12 punten
9/16e plaats 8 punten
17/32e plaats 6 punten

Verliezersronde
1e plaats 12 punten
2e plaats 10 punten
3/4e plaats 8 punten
5/8e plaats 6 punten
9/16e plaats 4 punten
17/32e plaats 2 punten


REGELS  
De ranking wordt gespeeld volgens een poulesysteem. In de poules wordt er een BO5-501 gegooid. Na het poulesysteem is er een winnaars-en een verliezersronde (Knock Out).

Regels tijdens de wedstrijden:
- De winnaar van de bull mag de wedstrijd beginnen.
- De verliezer van de wedstrijd is verplicht de volgende wedstrijd te schrijven.

In de poules wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5. Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen, geldt elke gewonnen wedstrijd voor 1 punt. Bij een gelijke eindstand in de poule geldt het aantal gewonnen legs. Is dit ook gelijk dan geldt het aantal verloren legs. Indien er dan nog steeds geen verschil is, dan telt het onderlinge resultaat.


De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde en de nummers 3, 4 en evt. 5 gaan door naar de verliezersronde. De indeling in de winnaars- en verliezersronde wordt opnieuw door loting bepaald.


FINALE RANKING

De nummers 1 t/m 16 uit het eindklassement na 5 rankings spelen de finale voor de geldprijzen van het Rankingtoernooi. Indien er iemand uit de eerste 16 van de eindstand moet afzeggen, neemt de nummer 17 automatisch zijn/haar plaats in, enz., enz.

Sponsors